Material/Miljöinformation för kontorsprodukter tillverkade i mjukplast

EMBALLAGE
Wellpapp/Finwell tillverkat av delvis nya delvis recirkulerade fibrer med lim av majsstärkelse. Återvinningsbart, klorfritt. Vi återanvänder dessutom emballage i möjligaste mån för att spara miljön.

MEKANISMER
Gaffelmekanism
Tillverkad av kallvalsat lågkolhaltigt bandstål. Svartoxideringen sker med naturlig oxideringsprocess dvs produkten är utan kemisk beläggning. Återvinningsbar.

Ringmekanism
Tillverkad av kallvalsat lågkolstål, förnicklade i anläggningen med miljögodkännande alt. lackade med miljövänlig lack alt. svartoxiderade lika ovan. Återvinningsbar.

Offertmappsmekanism
Tillverkad av kallvalsat lågkolhaltigt bandstål. Lackerad med miljövänligt lack. Återvinningsbar.

NITAR
Tillverkade av lågkolstål, förzinkade i anläggning med miljögodkännande. Återvinningsbar.

PAPP, PAPPER
Papp för mellanlägg i pärmar tillverkas till 100 % av returfibrer och limmas med lim tillverkat av naturprodukter. Återvinningsbar. Papper 150 g för register tillverkas av Svanenmärkt papper.

HUR SKILJER MAN PÅ PLASTSORTERNA?
En enkel och tillförlitlig metod är att ta en bit plast och tända på den. PVC ger en gul låga med grön kärna. Den sotar och måste underhållseldas för att brinna. PE ger en blåaktig låga, brinner bra, luktar parafin och droppar. PP beter sig på samma sätt som PE men luktar istället bränd olja.

PE POLYETYLÉN
En sk polyolefin, utvinnes från olja eller naturgas, är en ren produkt som består av kol och väte. Inga skadliga ämnen avges vid deponering. Vid fullständig förbränning avges ej giftiga gaser samt vatten och koldioxid. Relativt energikrävande framställningsprocess. Ej självslocknande vid brand. Återvinningsbar.
PE, polyeten, är en olefinplast. PE är mjuk, tål hög kyla och är resistent mot kemikalier. Vidare absorberar den inte vatten. PE är lättantändlig och brinner lätt samt går inte att få helt klar i färgen. För produkter tillverkade i PE kan tryck i form av blind-, varmpräglings- och screentryck tillhandahållas.

PP POLYPROPYLEN
En sk polyolefin utvinnes från olja och består av kol och väte. Inga skadliga ämnen avges vid deponering. Vid fullständig förbränning avges ej giftiga gaser samt vatten och koldioxid. Mycket energikrävande framställningsprocess. Ej självslocknande vid brand. Återvinningsbar.
PP, polypropylen, är även den en olefinplast. Den är hård och har god hållfasthet. PP blir spröd vid kyla och brinner lätt, men kan efter behandling av tillsatser anpassas till olika ändamål. PP lämpar sig väl för tillverkning av pärmar och mappar genom sina goda "gångjärnsegenskaper". Trycktekniker som tillämpas för tryck på produkter tillverkade i PP är blind- varmpräglings- screen- och, efter förbehandling, också offsettryck.

PVC POLYVINYLKLORID
Utvinnes av salt (ca 60 %) och olja och består av klorerade kolatomer med stabilisatorer och mjukgörare. Vid förbränning avges klorgas som i förening med luftfuktigheten kan bilda nedfall av saltsyra. Framställningsprocessen är mindre energikrävande och materialet är fullt återvinningsbart. PVC är svårantändligt och självslocknande.
PVC, polyvinylklorid, är en i grunden klar, hård och tät plast. Den bryts inte ner av kemikalier och släpper inte ifrån sig några främmande ämnen. PVC har lång livslängd och kan lätt återvinnas. PVC innehåller, som namnet antyder, klor och är brandhämmande och kan med hjälp av tillsatser tillverkas i en mängd olika kvaliteter. Produkter tillverkade i PVC kan fås med blind-, varmpräglings-, screen- och offsettryck.

TRYCK

Präglingstryck

Präglingsfolier är tillverkat av icke giftiga ämnen och uppfyller kraven enligt Europastandard EN 71 part 3 " On Safety on Toys ".

Screentryck
Färger för screentryck är tillverkade med organiska lösningsmedel.

TRANSPORTER
Våra transporter sker med lastbil och vi använder transportörer med uttalad miljöprofil.

 

 

Adress:
Plastipac Production
Box 110
125 23 ÄLVSJÖ

Telefon:
08-86 13 20
Telefax:
08-86 13 44

Internet:
http://www.plastipac.se

E-mail:
info@plastipac.se